Vienninedistämistä vai kehitysyhteistyötä? - Yksityinen sektori kehitystoimijana

Vienninedistämistä vai kehitysyhteistyötä? ­ - Yksityinen sektori kehitystoimijana -ajankohtaiskatsaus esittelee yksityisen sektorin roolia kehitysyhteistyössä sekä sen rahoittamisen erilaisia muotoja. Lisäksi se nostaa esille keinoja tehdä vastuullista yksityisen sektorin kehitysyhteistyötä.

Yksityisen sektorin roolin vastuullinen kasvattaminen kehitysyhteistyössä vaatii valtioilta sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Myös yrityksiltä on edellytettävä tukea kehitysmaiden omille kehityssuunnitelmille, paikallisyhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan osallistamista, toiminnan läpinäkyvyyttä sekä pyrkimystä tukea kestävän kehityksen saavuttamista kehitysmaissa.

Erilaiset toimijat voivat parhaimmillaan täydentää toisiaan. Kansalaisjärjestöt tukevat osaltaan hyvän liiketoimintaympäristön syntyä yrityksille, auttavat edistämään julkisia ja yksityisiä investointeja sekä tukevat yrityksiä vastuukysymyksissä. Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen maailmassa on kaikkien etu.