Vapaus verottaa : vastaselvitys pääomaliikkeiden seurauksista ja niiden hallinnasta

Selvitys kansainvälisistä pääomaliikkeistä ja uusliberalististen taloustieteilijöiden yleisistä argumenteista, sekä selvitys Tobinin veron mahdollisista eduista.

Valtionvarainministeriö päätti 31.8.2000 tilata selvityksen toimenpiteistä, jotka edistävät kansainvälisten pääomanliikkeiden vakautta ja häiriötöntä toimintaa. Tämä vastaselvitys pyrkii osoittamaan asiantuntijaryhmän argumentaation heikkouksia.