Vapaaehtoisuuden trendit kehitysjärjestöissä - Kotimaisen toimintaympäristön analyysi 2009

Vapaaehtoisuus siirtyy verkkoon, mutta hiipuuko perinteinen järjestötoiminta? Miten vapaaehtoistoimintaan tullaan mukaan? Entä millaiselta näyttää vapaaehtoisuus viiden vuoden kuluttua? Kepan selvitys kertoo vapaaehtoisuuden trendeistä kehityskysymysten parissa toimivissa järjestöissä.

Raportti on tarkoitettu järjestöille, jotka pohtivat vapaaehtoisten rekrytointia ja erilaisten vapaaehtoistoiminnan muotojen kehittämistä. Raportissa esitellään keskeisiä keskusteluja suomalaisesta vapaaehtoisuudesta, pohditaan vapaaehtoisuuden haasteita ja uusia muotoja järjestöjen näkökulmasta sekä kuvataan toimijoiden näkemyksiä vapaaehtoisuudesta.