Vaikuttaako Kepan koulutus?

Tämä selvitys kartoittaa sitä, miten Kepan koulutus ja neuvonta ovat vaikuttavat siihen osallistuvien järjestöjen toimintaan. Selvitys painottuu koulutusten vaikutusten arviointiin, mutta esittää myös joitakin huomioita neuvonnan vaikutuksista ja koulutusten vaikuttavuuden seurannan kehittämisestä.

Kepa ry on järjestänyt koulutusta kehitysyhteistyöstä kiinnostuneille ja sen parissa työskenteleville järjestöille 1990-luvun puolivälistä lähtien. Hankeneuvontaa Kepa on tarjonnut järjestöille 90-luvun lopusta lähtien.