Vaikuttaako Kepa? Suomalaisten päättäjien kokemuksia kehityspoliittisesta vaikuttamistyöstä

Kepa selvitti vuonna 2006 vaikuttamistyönsä tuloksia päättäjien parissa. Selvityksessä kartoitetaan haastattelujen avulla sitä, miten kansanedustajat näkevät Kepan roolin vaikuttajana ja miten he arvioivat Kepan vaikuttamistyön laatua ja vaikuttavuutta.