Vaikuta! - Suomen politiikkaan

Demokraattiset osallistumistavat muuttuvat. Suomessa puolueiden jäsenmäärät ja äänestysvilkkaus ovat laskeneet viime vuosikymmeninä, mutta toisenlaiset osallistumistavat ovat nousseet entistä tärkeämmiksi. Suomalaiset toimivat verkostoissa, allekirjoittavat nettivetoomuksia, kirjoittavat mielipidekirjoituksia ja välittävät tietoa poliitikkojen toimista sosiaalisessa mediassa.

Tämä opas antaa vinkkejä siihen, miten ihmiset ja kansalaisjärjestöt voivat välittää näkemyksensä päättäjille. Oppaassa käsitellään, miten luoda painetta poliittisten päätösten tekemiseen ja välittää viestejä hallitukselle, eduskuntaan sekä poliittisiin puolueisiin.

Oppaan ensimmäinen osa tarjoaa taustatietoa vaikuttamistyölle: miten eri tahot osallistuvat poliittiseen päätöksentekoon Suomessa? Osio on merkitty turkoosilla värillä. Vaikuttamistyön keinoja ja suunnittelua käsitellään pinkillä merkityssä toisessa osassa.