Uutta rahaa - Miten ilmastolasku maksetaan?

Keskustelua uusista, innovatiivisista rahoituslähteistä köyhien maiden kehityksen rahoittamiseksi on käyty jo vuosia. Ilmastoneuvottelut ovat tehneet aiheen entistä ajankohtaisemmaksi. YK:n ilmastosopimuksessa teollisuusmaat ovat sitoutuneet kustantamaan toimia, joilla kehitysmaita autetaan hillitsemään ilmastonmuutosta ja sopeutumaan sen seurauksiin. Haaste on suuri ja luvatut rahasummat ovat valtavia: sata miljardia dollaria vuodessa vuoteen 2020 mennessä.

Mistä nämä rahat otetaan? Köyhyyden vähentämiseen tarkoitettuihin kehitysyhteistyövaroihin ei voida kajota, vaan rahoitus on löydettävä muualta. Tässä raportissa arvioidaan vaihtoehtoisia keinoja, joilla kehitysmaiden ilmastotoimet voidaan rahoittaa. Mukana ovat maailmanlaajuinen hiilidioksidivero, päästöoikeuksien huutokauppa, lentoliikenteen ja merenkulun maksut sekä kansainvälinen rahoitusmarkkinavero.