Tehoa yritysyhteistyöhön. Käsikirja Kepan jäsenjärjestöjen yritysyhteistyön kehittämiseksi.

 Yritystoiminnan rooli on korostunut 2000-luvulla keskusteluissa, joita on käyty äärimmäisen köyhyyden poistamisesta. On käynyt entistä selvemmäksi, ettei kehitysapu yksinään pysty ratkaisemaan köyhien maiden ongelmia. Tarvitaan aikaisempaa monialaisempaa ja -muotoisempaa yhteistyötä yhteiskunnan eri sektoreiden välillä.

Julkaisussa käsitellään suomalaisten kehitysjärjestöjen yhteistyön kehittämistä yritysten kanssa. Tavoitteena on haastaa järjestöjä pohtimaan ja kehittämään yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä aiempaa kunnianhimoisemmalla tavalla. Lisäksi julkaisu täytettävine tekstikenttineen toimii käytännön työkaluna yritysyhteistyötä suunnitteleville tai sitä jo tekeville järjestöille.

Päivitämme manuaalia parhaillaan.
Mikäli sinulla on ehdotuksia sisällön kehittämiseen, laitathan viestiä kari-pekka.murtonen@kepa.fi

Hakusanat: Yritysyhteistyö, yritysyhteistyöopas.