Suomi ja Agenda 2030 seurantaraportti 2019

Suomi ja Agenda 2030 – Kansalaisjärjestöjen seurantaraportti 2019

Tässä raportissa joukko kansalaisjärjestöjä jakaa pitkäaikaista kokemustaan ja osaamistaan kestävän kehityksen edistämisestä. Sen ovat tuottaneet kymmenen järjestöä siten, että kukin vastaa omista asiantuntemusalueistaan.

Suomi ja Agenda 2030 -seurantaraportti tarjoaa tietoa Suomen kestävän kehityksen tilasta, luo huomisen Suomen visioita ja ennen kaikkea tarjoaa konkreettisia suosituksia päätöksentekijöille raportissa käsiteltyjen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Raportti käsittelee niitä kuutta tavoitetta, joihin keskitytään myös YK:n korkean tason High Level Political Forum kokouksessa heinäkuussa 2019. Nämä ovat Hyvä koulutus (4), Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (8), Eriarvoisuuden vähentäminen (10), Ilmastotekoja (13), Rauha ja oikeudenmukaisuus (16) sekä vuosittain käsittelyssä oleva Yhteistyö ja kumppanuus (17).

High Level Political Forum kokoaa vuosittain kaikki maat jakamaan tietoa ja raportoimaan kestävän kehityksen toimeenpanostaan. Raportti on kolmas laatuaan, ja sen ensimmäisessä ja toisessa osassa käsittelimme niitä tavoitteita, joihin vuoden 2017 ja 2018 kokouksissa paneuduttiin.

Raportti julkaistaan englanniksi High Level Political Forumin aikaan osana kansainvälistä Spotlight-raporttisarjaa. Fingo on toiminut raportin kokoajana ja vastaa tavoitteen Yhteistyö ja kumppanuus (17) tekstistä.