10-07-agendaraportti

Suomi ja Agenda 2030 - Kansalaisjärjestöjen seurantaraportti 2017

Ihmisoikeusliiton, Kepan, Pelastakaa Lapset ry:n, Plan International Suomen, Sininauhaliiton, Sosten, Suomen luonnonsuojeluliiton, Suomen Olympiakomitean, Suomen Punaisen Ristin ja WWF Suomen yhteistyössä laatima raportti sisältää politiikkasuosituk­sia niin globaalipolitiikkaan, kansalliseen päätöksentekoon kuin kunta- ja maakuntatason työhön.

Vuosittain ilmestyvä raportti kattaa ne tavoitteet, joihin kulloisenkin vuoden korkean tason Agenda 2030 -kokous (HLPF) paneutuu. Heinäkuussa 2017 kokouksessa käsitellään tavoitteet 1 Ei köyhyyttä, 2 Ei nälkää, 3 Hyvä terveys, 5 Sukupuolten välinen tasa-arvo, 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureita, 14 Veden­lainen elämä sekä 17 Yhteistyö ja kumppanuus. Raportti on tehty yhteistyössä siten, että kukin järjestö vastaa omista osaamisalueistaan. Ra­portin työstämiseen on osallistunut myös joukko muita järjes­töjä. Kepa on toiminut raportin kokoajana ja vastaa tavoitteen 17 Yhteistyö ja kumppanuus tekstistä. Raportti julkaistaan englanniksi High Level Political Forumissa osana kansainvä­lisen Social Watch -verkoston Spotlight-raporttisarjaa.

Raportti luovutettiin ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäselle ja asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle Maailma kylässä -festivaalien päättäjäpaneelissa 27.5.2017.