Suomen kehitysapu ja vähiten kehittyneet maat

Raportti käsittelee Suomen kehitysavun kohdistamista ja maailman köyhimpien ja rikkaimpien maiden välistä alati kasvavaa kuilua.

Suomen kehitysavun keskeisenä julkilausuttuna tavoitteena on köyhyyden poistaminen. Puheiden ja tekojen välillä on kuitenkin ristiriita. Siinä missä 1980-luvun alkupuolella Suomi kohdisti koko avustaan reilut 40 prosenttia vähiten kehittyneille maille, on osuus vakiintunut 1990-luvun viimeisinä vuosina 25 prosentin tietämille.