Selvitys suomalaisten kansalaisjärjestöjen hankkeiden arvioinnissa käytetyistä menetelmistä

Selvitys suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden arvioinnista.