Pallo haltuun - kansainvälisyyskasvatus Suomessa

”Kansainvälisyyskasvatusta tarvitaan kaikissa yhteiskunnallisissa ryhmissä ja eri-ikäisten ihmisten keskuudessa”, sanoo opetusministeri Tuula Haatainen tämän raportin saatesanoissa.

Pallo haltuun – kansainvälisyyskasvatus Suomessa ohjaa lukijan kansainvälisyyskasvatuksen maailmaan. Teoksessa kuvataan järjestöjen, valtionhallinnon, kuntien, kirkkojen sekä yritysten ja tiedotusvälineiden tekemää, eri ikäisiin kohdistuvaa kansainvälisyyskasvatustyötä.

Kansainvälisyyskasvatuksella tarkoitetaan tässä raportissa kaikkea toimintaa, joka tähtää maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Koska kansainvälisyyskasvatus on kirjavaa ja tekijöiden joukko suuri, haasteeksi nousee se, miten toimintaa voidaan parhaiten tukea. Pallo haltuun – kansainvälisyyskasvatus Suomessa auttaa lukijaa hahmottamaan kansainvälisyyskasvatuksen kenttää ja löytämään uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Pallo haltuun – kansainvälisyyskasvatus Suomessa on Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry:n (Kepa) teettämä selvitys kansainvälisyyskasvatuksesta Suomessa. Se liittyy Kepan ja sen jäsenjärjestöjen vuosina 2001–2004 toteuttamaan projektiin, joka tukee kansainvälisyyskasvatustyötä mm. edistämällä järjestöjen ja muiden toimijoiden verkostoitumista.