Oppimisen ylistys: kahden tiedon kehittämistä käsittelevän seminaarin ajatuksia