Näin naapurissa. Suomi ja kehitysyhteistyön edelläkävijät

Tässä raportissa arvioidaan sitä, miten Suomen kehitysyhteistyövarojen kohdentumista tulisi parantaa, jotta hallituksen asettama päämäärä äärimmäisen köyhyyden vähentämisestä voitaisiin saavuttaa.

Suomen kehitysyhteistyöpolitiikkaa verrataan viiteen maahan, joissa kehitysyhteistyön osuus bruttokansantulosta on kansainvälisten suositusten tasolla tai vahvassa nousussa. Maat ovat Ruotsi, Tanska, Norja, Alankomaat ja Irlanti.