Mission Impossible? Maailmanpankin ja IMF:n köyhyyspolitiikka

Kansainväliset rahoituslaitokset ovat yrittäneet poistaa köyhyyttä maailmasta 1960-luvulta lähtien. Ponnisteluista huolimatta köyhyys on vain pahentunut. Epäonnistumisen syynä on yksisilmäisyys: talouskasvu ei yksinään riitä poistamaan köyhyyttä vaan tarvitaan myös tulonjaon kaltaisia, poliittisesti arkaluontoisia keinoja.

Julkaisu on Kepan taustatiedote Prahan-kokoukseen. Julkaistu osana Kepan Tietolehtiset- sarjaa osana 17.