Millaisessa maailmassa haluamme elää? Vuosituhattavoitteista kohti vuoden 2015 jälkeistä kehitysohjelmaa

Maailma on muutunut monella tapaa sitten vuosituhatjulistuksen. Globaalin köyhyyden selättämiseksi tarvitaan uusia, kehitysyhteistyötä laajempia keinoja. Uusi kehitysohjelma tulee kuitenkin rakentaa tähän mennessä tehdyn työn ja opittujen läksyjen päälle.

Tämä julkaisu johdattelee vuosituhattavoitteiden arvioinnin kautta uuteen, vuoden 2015 jälkeiseen kehitysohjelmaan. Keskiössä on arvioida sitä, mitä vuosituhattavoitteista on opittu ja millaisia asioita kansalaisyhteiskunnan mielestä uuden kehitysohjelman luomisessa tulisi huomioida?