Maailmantalouden tekijän käsikirja

Kehitysyhteistyö ei yksin riitä kasvavan eriarvoisuuden suitsimiseen. Vaikka tuloihin perustuva absoluuttinen köyhyys on vähentynyt maailmassa, ovat tulo- ja varallisuuserot kasvaneet
useimmissa valtioissa viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Rikkain prosentti omistaa nyt lähes puolet kaikesta maailman varallisuudesta.

Yksityisellä sektorilla on potentiaalia luoda entistä enemmän arvokkaita työpaikkoja, pääomaa, teknologiaa ja tietotaitoa. Monikansallisilla suuryrityksillä on kuitenkin myös valtaa minimoida veronmaksunsa ja suunnitella liiketoimintansa niin, että työntekijät, pientuottajat tai ympäristö kärsivät.

Nykymuotoinen talouskasvu kärjistää ilmastokriisiä. Ylitämme jo maapallon kantokyvyn moninkertaisesti, kun talouskasvu perustuu halpojen, uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämiseen. Elinolosuhteiden heikkeneminen ja voimistuvat luonnonkatastrofit
ovat tätä päivää. Emme kunnioita tulevien sukupolvien oikeuksia ja mahdollisuuksia ihmisarvoiseen elämään. Tarvitsemme politiikan suunnanmuutosta kotimaassa ja kansainvälisesti.

Maailmantalouden tekijän käsikirja tarjoaa tietoa ja työkaluja taloutta koskevaan päätöksentekoon.