Maailmanpankki ruohon juurella?: Nicaraguan etnisten vähemmistöjen rooli Atlantin biologisen käytävän suunnittelussa

Biologiseksi käytäväksi kutsutun hankkeen avulla pyritään säilyttämään arvokasta biodiversiteettiä suojelemalla Nicaraguan Atlantin rannikon ympäristöä. Tämä raportti valottaa Nicaraguan Atlantin rannikkoa asustavien etnisten vähemmistöjen suhdetta ympäröivään maailmaan.