Kuppi kuumaa : kahvi ja muut raaka-aineet maailmanmarkkinoiden armoilla

Raportti kuvailee kehitysmaiden raaka-aineiden tuotantoon liittyviä kauppa- ja talouskysymyksiä.  Esimerkkinä käytetään kahvin tuotantoa Ugandassa.

Perushyödykkeiden hinnat ovat laskeneet ja tämä kehitys todennäköisesti jatkuu. Lisäksi maailmanmarkkinahintojen voimakas vaihtelu sekoittaa pahasti sekä tuottajien että perushyödykkeistä riippuvaisten valtioiden elämää.

Kaupan vapauttamisen myötä ylikansalliset yritykset ovat siirtyneet hallitsemaan tuotantoa lukuun ottamatta koko arvoketjua. Vaikka kauppa on vapautettu, kehitysmaiden parhaimmat vientituotteet joutuvat edelleen tullattaviksi ja niiden jalostamisesta rangaistaan korkeammilla tulleilla. Jalostaminen toisi kuitenkin lisätuloja ja lisää vakautta sekä työllisyyttä. Jalostusasteen nousua todennäköisempänä raportti pitää Reilun kaupan -merkin käytön laajenemista.