Kuohuvaa kumppanuutta: opas Euroopan unionin kehitysyhteistyösuhteiden muutoksiin

Opas tarjoaa tietoa Euroopan union kehitysyhteistyösuhteista keskeisimpien yhteistyösopimusten valossa ja antaa kokonaiskuvan Euroopan unionin jäsenmaiden yhteisesti harjoittaman kehitysyhteistyön luonteesta.