Kuka pelkää genderiä?: sukupuoliroolit hankeyhteistyössä

Johdanto kehitysyhteistyön gender-kysymyksiin. Raportissa pureudutaan muun muassa siihen, miksi gender-näkökulma on kehitysyhteistyössä oleellinen, sekä tarjotaan ideoita ja käytännön ohjeita gender-näkökulman soveltamiseen hankeyhteistyössä.