Kohtalaisen hyvä: Kepan jäsenkysely 2008 - Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista

Kepa teetti keväällä 2008 jäsenkyselyn, jonka avulla pyrittiin kartoittamaan sitä, miten jäsenjärjestöt kokevat kattojärjestönsä.

Kepa nähdään edelleen luontevana kattojärjestönä, jolta toivotaan kehitysaiheiden valtavirtaistamisen ohessa myös kriittistä otetta ja arvojen voimakkaampaa tuomista yleiseen kehityskeskusteluun toiminnan rahoituksen ja tehokkuusvaatimusten rinnalle.