Kiina ja muut uudet toimijat Afrikassa

Kiinan, Brasilian ja Intian poliittinen ja taloudellinen vaikutusvalta Afrikassa on huomattava ja edelleen kasvussa. Niiden toiminnan seuraukset näkyvät afrikkalaisten jokapäiväisessä elämässä, afrikkalaisissa yhteiskunnissa ja niissä harjoitetussa kehitysyhteistyössä.

Tämä selvitys tarjoaa taustatietoa Kiinan Afrikan-suhteista, tuo esiin konkreettisia esimerkkejä sen ja muiden uusien toimijoiden vaikutuksista Afrikassa sekä pohtii afrikkalaisten ja kiinalaisten kansalaisyhteiskuntatoimijoiden ja heidän kansainvälisten kumppaneidensa toimintaedellytyksiä muuttuvassa
toimintaympäristössä