Kielipoliittiset periaatteet ja käytäntö kehitysyhteistyössä: raportti Kepan kieliseminaarista 24.2.1998

Raportti Kepan kieliseminaarista, jossa lähestyttiin kehitysyhteistyön kielikysymyksiä erilaisista näkökulmista.