Kepan säännöt 2012

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kepa ry, ruotsiksi Kepa rf, ja sen kotipaikka Helsinki. Kansainvälisessä kanssakäymisessä yhdistyksestä käytetään nimeä KEPA ja sitä voidaan epävirallisesti täydentää nimityksellä the Finnish NGO platform KEPA.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia aatteellisesti, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana kehityspoliittisena yhteistyö- ja etujärjestönä, joka kokoaa ja innostaa kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  1. vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimintakykyä ja toimintaedellytyksiä,
  2. valvoo jäsentensä etua tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvissä asioissa,
  3. kokoaa ja välittää kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä poliittiseen päätöksentekoon,
  4. lisää yksin ja yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa kansalaisyhteiskunnan tietoisuutta maailmanlaajuisista kysymyksistä,
  5. harjoittaa kansainvälistä yhteistyötä osallistumalla verkostoihin ja tarjoamalla osallistumismahdollisuuksia suomalaisille ja kehitysmaiden kansalaisjärjestöille,
  6. edistää jäsentensä kehitysyhteistyötä ja avustustoimintaa,
  7. antaa tarkoitukseensa liittyvää koulutusta ja neuvontaa jäsenistönsä osaamisen kehittämiseksi sekä muihin kansalaisyhteiskunnan tarpeisiin,
  8. harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää tiedotusta sekä tietopalvelu- ja julkaisutoimintaa
  9. järjestää kampanjoita, tilaisuuksia, tapahtumia ja kokouksia sekä
  10. toimii muilla edellä mainittuja vastaavilla tavoilla yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

...