Kepa yhdistää, innostaa ja vaikuttaa

Vuosina 2013-2015 Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi, lisää toimintaa oikeudenmukaisen maailman puolesta ja vaikuttaa suomalaiseen asenneilmapiiriin, sekä vahvistaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä. Kepa yhdistää, innostaa ja vaikuttaa -julkaisu kertoo, miten Kepa toimii meneillään olevalla ohjelmakaudella.