Kepan Kehityspoliittinen tavoiteohjelma 2000

Tämän kehityspoliittisen tavoiteohjelman neljä teemaa ovat demokratian vahvistaminen, kansainvälisen talouden oikeudenmukaisuus, köyhyyden poistaminen ja tasa-arvoisuuden edistäminen sekä kestävän kehityksen edistäminen. Tavoiteohjelmaa pohjustetaan esittelemällä globalisaation taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia sekä näiden vaikutuksia poliittisiin strategioihin.