Kataisen hallituksen kehityspoliittinen kevättodistus

Tässä arviossa tarkastellaan sitä, kuinka hyvin Suomi
on kuluvan hallituskauden aikana kantanut globaalia
vastuutaan. Kepan tekemä puoliväliarvio on kehityspoliittinen
kevättodistus hallitukselle aihekohtaisine
arvosanoineen. Tarjoamme myös ratkaisuja ja kannustamme
hallitusta toimimaan johdonmukaisesti maailman
köyhyyden poistamiseksi, eriarvoisuuden vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.