Kasvunpakosta kestävään talouteen

Kasvunpakosta kestävään talouteen -raportti kutsuu kansalaisia, päättäjiä ja virkamiehiä osallistumaan kestävän talouden talkoisiin. Raportti avaa uuden talouden käsitteitä ja esittää esimerkkejä eri maista.

Elämme ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta ratkaisevia aikoja. Tehtävät päätökset ja toimenpiteet vaikuttavat seuraavien sukupolvien elinmahdollisuuksiin. Tavoitteita riittää: Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä. Luonnonvarojen käyttö on rajattava ympäristön kantokyvyn mukaiseksi. Energiankulutusta on hillittävä ja fossiiliset polttoaineet korvattava uusiutuvalla energialla. Lisääntyvä eriarvoisuus on käännettävä laskuun ja niin valtioiden kuin kansainvälisen yhteisönkin demokratiaa on vahvistettava.

Tähän mennessä poliittinen tahto ei ole riittänyt kääntämään suuntaa kohti aidosti tasa-arvoista ja ekologisesti kestävää taloutta. Suomenkin on mahdollista toimia kansallisesti ja kansainvälisesti huomattavasti nykyistä enemmän.