Kansalaisjärjestöt kehitysyhteistyön tekijöinä

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö keskittyy usein sellaisiin ihmisryhmiin, asioihin ja maantieteellisiin alueisiin, joita valtion tekemän kehitysyhteistyön on vaikea kattaa. Siksi järjestöjen kehitysyhteistyö on paitsi tärkeää itsessään, myös valtiollista kehitysyhteistyötä täydentävä ja tukeva auttamisen muoto.

Tässä julkaisussa järjestöjen tekemään kehitysyhteistyöhön tutustutaan käytännön esimerkkien avulla.