Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia : kokemuksia Kepan, Lokayanin ja CSDS:n yhteistyöstä

Tässä selvityksessä arvioidaan Kepan ja sen intialaisten kumppanien, Lokayanin ja CSDS:n yhteistyötä ja pohditaan, millaista käytännön hyötyä yhteistyön kokemuksista voisi olla muiden kansalaisjärjestöjen kumppanuuksien kehittämisessä.

Yhteistyöohjelman tavoite oli lisätä etelän ja pohjoisen välistä demokratiaa kaikilla tasoilla, yksittäisestä vuorovaikutuksesta globaalien rakenteiden tasolle. Lisäksi ohjelman tarkoitus oli tuoda kehitysyhteistyön piirissä, etelän ja pohjoisen suhteesta käytävään keskusteluun laajempi, globaalia epätasa-arvoa koskeva näkökulma.

Arviointi täydentää toimijoiden itsensä yhteistyöstään tekemää arviointia (Democratising South-North Relations. Kepan raporttisarja 86.).