Kansalaisjärjestöselvitys Kepan kumppanuusohjelman kehittämistä varten

Analyysi Kepan kumppanuusohjelman kehittämiseksi tehdystä järjestökartoituksesta.