Kansainvälinen veronkierto kuriin - Kuinka turvata Suomen ja kehitysmaiden verotulot?

Ajankohtaiskatsauksessa esitellään kansainvälisesti tärkeimmät aloitteet kehitysmaiden kehitykselle välttämättömiä verotuloja vievän veronkierron torjumiseksi. Tarkemmin käsitellään verotietojen avoimempaa vaihtoa valtioiden välillä ja yritysten sisäisten rahavirtojen saamista julkisiksi.

Suomella on hyvät mahdollisuudet nousta edelläkävijäksi näiden aloitteiden ajajana. Ratkaisumallit hyödyttäisivät myös Suomea vaikeassa taloustilanteessa ja auttaisivat samalla luomaan kestävämpää maailmantaloutta.