Jäsenjärjestöjen kokemuksia ja näkemyksiä Kepasta - analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista vuodelta 2004

Tässä raportissa dokumentoidaan Kepan neljännen jäsenjärjestökyselyn ja sen yhteydessä toteutettujen jäsenjärjestöjen ryhmäkeskustelujen tulokset. Kepan neljäs jäsenjärjestökysely toteutettiin syksyllä 2004. Edelliset kyselyt ovat vuosilta 1993, 1996 ja 1999.