Hyvinvointi kaupan? Palvelut kehityksen avaimena - köyhyyden ja kaupan kytkökset, osa 4

Suomessa puhutaan hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisesta. Talouskriisi on kasvattanut julkista velkaa, ja puolueissa ruoditaan pienten koulujen lakkauttamista, vanhusten palveluiden tehostamista ja veronkorotuksia.

Kehitysmaissa ongelmat ovat syvempiä, mutta saman sukuisia. Mikä on julkisen sektorin rooli hyvinvoinnissa? Miten laajentaa perus- ja yrityspalvelujen saatavuutta?

Palveluiden parantaminen on ratkaisevan tärkeää ihmisten hyvinvoinnille ja talouskasvulle. Joka viides ihminen maailmassa kärsii puhtaan veden puutteesta. Yli neljäsosa lapsista Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ei vieläkään saa koulutusta. Sähkökatkokset vaikeuttavat tuotantoa ja jatkuva luottolama pitää uutterat pienviljelijät köyhyydessä.

Palveluiden parantamiseksi kehitysmaille suositeltiin 1980-luvulla yksityistämistä ja ulkomaisten investointien houkuttelua. Nykyään tutkimukset ja käytännön kokemukset maalaavat paljon monisävyisemmän kuvan siitä, mitä palveluiden kehittäminen vaatii.

Talouskriisi on tuonut talouspoliittiseen keskusteluun uusia faktoja. Markkinat eivät sääntele itse itseään. Rahoitusmarkkinoille ja muillekin palvelualoille tarvitaan dynaamista ja tuloksellista julkista sääntelyä. Tämä julkaisu ehdottaa, miten uudet opit voidaan ottaa huomioon kauppapoliittisissa päätöksissä.