2018-03-hallitusohjelmaviestit

Hyvä Suomi, parempi maailma - Kepan suositukset hallitusohjelmaan 2019-2023

Meillä on tilaisuus turvata sekä nykyisten että tulevien sukupolvien oikeus ja mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään. Lähivuosina Suomen politiikassa tarvitaan rohkeutta etsiä ratkaisuja, jotka rakentavat parempaa Suomea ja reilumpaa maailmaa.

Vuonna 2016 Suomi sitoutui muiden maiden tavoin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin eli Agenda 2030 -ohjelmaan. Samalla lupasimme vähentää eriarvoisuutta ja poistaa köyhyyttä, torjua ilmasto- ja ympäristöuhkia, lisätä sosiaalista ja taloudellista tasa-arvoa sekä kunnioittaa ihmisoikeuksia.

Eriarvoisuus jarruttaa kestävän kehityksen toteutumista monin tavoin. Se vie pohjaa talouskasvulta ja köyhyyden vähentämiseltä sekä lisää sukupuolten välistä epätasaarvoa. Samalla sosiaalinen yhteenkuuluvuuden tunne ja demokratia rapautuvat. Terveys- ja koulutuserot sekä ylisukupolvinen köyhyys ruokkivat turvattomuutta ja epävakautta.

Maan ilmakehän hiilidioksidimäärä nousi vuonna 2016 ennätyslukemiin. Uutinen ei ole yllätys, sillä lämpöennätyksiä on rikottu jo kolmena peräkkäisenä vuotena. Elinympäristöjen heikkeneminen ja voimistuvat luonnonkatastrofit ovat tätä päivää, ja ylitämme maapallon kantokyvyn moninkertaisesti. Elämme tilanteessa, jossa puheiden tasolla ilmastonmuutos tunnistetaan ihmiskunnan suurimmaksi haasteeksi, mutta rohkeutta toimia maapallon keskilämpötilan hillitsemiseksi Pariisin sopimuksen tasolle odotetaan edelleen.

Kestävää taloutta rakentamalla voimme edistää ihmisten ja ympäristön hyvinvointia ja luoda kaikille reilummat mahdollisuudet hyvään elämään niin Suomessa kuin rajojemme ulkopuolella. Kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi on lukuisia työkaluja. Aloitetaan siitä, että tuleva hallitusohjelma
pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteille.