Hankkeiden laadun arviointia - katsaus kansalaisjärjestöjen raportointiin

Selvitys kartoittaa hankkeiden laadulle asetettuja kriteereitä ja tarkastelee, mitä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön ja evaluointitoimien laadusta voidaan kriteerien perusteella päätellä. Selvitys esittää suosituksia hankkeiden laadun parantamiseksi.