Gender - sosiaalinen sukupuoli kehitysyhteistyössä

Genderin eli sosiaalisen sukupuolen huomioiminen ja tasa-arvon edistäminen on yksi keskeinen läpileikkaava tavoite Suomen kehitysyhteistyössä. Genderistä on kohta puhuttu jakirjoitettu kolmisenkymmentä vuotta, ja erityistä huomiota kehitysyhteistyön puitteissa siihen on kiinnitetty aina 1990-luvun jälkipuoliskolta lähtien. Siitä huolimatta sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamisessa on vielä paljon työtä.

Tämä vihkonen on kirjoitettu suomalaisille kehitysyhteistyöjärjestöille virikkeeksi hanketyöhön, jossa huomioidaan sosiaalinen sukupuoli ja jossa pyritään tasa-arvoa edistävään kumppanuuteen Etelän järjestöjen kanssa.