Fasilitaattorin työkirja - menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn

Fasilitaattorin työkirja – Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn tarjoaa järjestöille ja ryhmille työkaluja toiminnan ideointiin, suunnitteluun ja arvioimiseen. Opas johdattaa fasilitoinnin periaatteisiin ja esittelee käytännössä helposti sovellettavia, arvostavia ryhmätyömenetelmiä.

Arvostavat menetelmät korostavat olemassaolevia voimavaroja ja osaamista. Ne sitouttavat ihmiset mukaan toimintaan ja tekevät siitä palkitsevaa. Menetelmiin liittyvä liike puolestaan aktivoi osallistujia uudenlaiseen ajatteluun.