Cancúnista kajahti - Ilmasto-oikeudenmukaisuus ohjenuoraksi vaalikaudelle 2011-2015

Ajankohtaiskatsauksessa tarkastellaan kansainvälistä ilmastopolitiikkaa ilmasto-oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Tarkemmin käsitellään päästöleikkauksia, ilmastorahoitusta ja metsäkysymyksiä.

Julkaisussa esitellään myös keinoja edistää teollisuus- ja kehitysmaiden välistä luottamusta kansainvälisen ilmastosopimuksen saavuttamiseksi. Lisäksi julkaisussa tuodaan esiin huoli kasvavan kulutuksen kestävyydestä: voidaanko todellista hyvinvointia mitata bruttokansantuotteella?