Julkaisut

Fingon julkaisut pureutuvat globaalin oikeudenmukaisuuden kysymyksiin.

Julkaisuista löydät ajankohtaiskatsauksia, raportteja, taustaselvityksiä sekä Kepan toimintaan liittyviä dokumentteja, kuten järjestön strategian, ohjelman ja säännöt.

Taustaselvitys yksityisen sektorin kumppanuuksista kehitysyhteistyössä

Taustaselvitys yksityisen sektorin kumppanuuksista kehitysyhteistyössä

Fingon tilaama taustaselvitys tarjoaa tiiviin yhteenvedon yksityisen sektorin kumppanuuksista kehitysyhteistyössä. Selvitys tarkastelee yksityisen sektorin kumppanuuksia (private sector engagement) koskevia kansainvälisiä trendejä sekä kuvaa, kuinka yksityisen sektorin kumppanuuksia kehitysyhteistyössä on kehitetty ja organisoitu Suomessa. Selvitykseen sisältyy myös tiivis verrokkitarkastelu muiden maiden yksityisen sektorin kumppanuuksien lähestymistavoista ja linjauksista. Lopuksi selvitys esittää johtopäätökset keskittyen Suomen lähestymistavan vahvuuksiin ja kehityskohteisiin. Lue lisää »
Nordic Aid for Mobilizing Tax Revenues for Development and Reducing Inequality

Nordic Aid for Mobilizing Tax Revenues for Development and Reducing Inequality

COVID-19-pandemia lisää maailman äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrää ja heikentää verotulojen saantia kehittyvissä maissa. Pohjoismainen järjestöoalitio kutsuu Pohjoismaita tekemään yhteistyötä veroihin liittyvässä kehitysyhteistyössä sekä muun muassa täyttämään Addis Tax Initiative -sitoumuksensa kehitysyhteistyömäärärahoista, vahvistamaan progressiivisia verotuskäytäntöjä, tukemaan kehittyvien maiden asemaa kansainvälisissä veroneuvotteluissa ja parantamaan kehittyvien maiden kanssa tehtyjä verosopimuksia.

Lue lisää »
Kuvituskuva.

Frame, Voice, Report! - How to Engage Citizens with the Sustainable Development Goals

Frame, Voice, Report! project's booklet: How to Engage Citizens with the Sustainable Development Goals. The purpose of this booklet is to share reflections, successes and learning outcomes from the project. It can be used to find inspiration from other civil society organisations (CSOs) working on the same topics and themes you do, but also as a source for ideas for new ways of looking at old issues. Lue lisää »
Järjestöjen trendikortit

Trendikortit: Kehitysjärjestöt muutoksessa

Maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla, ja muutokset näkyvät myös kehitysjärjestöjen toimintakentällä. Fingon ja sen jäsenjärjestöjen koostamat trendikortit tunnistavat 12 trendiä, jotka vaikuttavat kehitysjärjestöjen toimintaan: 1. Kehitysyhteistyön rakenteet ja toimintaympäristöt monimutkaistuvat, 2. Kehitysjärjestöjen identiteetti kriisissä? 3. Yritysyhteistyön muodot moninaistuvat, 4. Aktivismi muuttaa muotoaan, 5. Kehitysjärjestöistä tulee ilmastotoimijoita, 6. Siirtolaisten auttaminen kriminalisoidaan, 7. Seksuaalioikeuksien vastainen liike vahvistuu, 8. Teknologia lisää mahdollisuuksia ja luo uusia riskejä, 9. Nuoriso nousee johtoon, 10. Ketteryys vs. looginen viitekehys, 11. Kansalaisoikeudet kauppatavarana, 12. Puheen valta kasvaa.
Lue lisää »