Malariakuolemat ovat kääntyneet laskuun vuoden 2004 jälkeen.
Kuva:
The Lancet
Blogi

Viisi tuoretta tutkimusta

Sarjassa esitellään globaaleja kehitysteemoja käsitteleviä ajankohtaisia tutkimuksia ja raportteja. Tällä kertaa vuorossa malariakuolemat, lehdistönvapaus, abortit, vihreä kasvu ja aliravitut lapset.
Jukka Aronen
15.2.2012

1. Malariakuolemat laskussa

Tuore yhdysvaltalainen tutkimus haastaa perinteisen ajattelun, jonka mukaan malariaan kuolevat ovat ensisijaisesti pieniä lapsia. Uudistetun tutkimusmenetelmän avulla voitiin todeta, että vuonna 2010 malariaan kuolleista peräti 42 prosenttia oli viisivuotiaita tai vanhempia. Tarkempi tutkimusseula tuotti myös aikaisempaa korkeamman kuolleisuusluvun, mutta kaiken kaikkiaan malariakuolemat ovat tasaisessa laskussa, joka alkoi vuoden 2004 jälkeen.

2. Lehdistönvapaus heikointa Eritreassa

Reporters Without Borders -järjestön vuosikatsaus lehdistönvapauteen suitsuttaa nettikansalaisten uutta roolia etenkin arabikevään aikana. Ranking-listan pohjalla on sama maakolmikko kuin edellisessä tutkimuksessa: Eritrea, Turkmenistan ja Pohjois-Korea. Niiden perässä kulkevat Syyria, Iran ja Kiina. Kärkeä pitävät Suomi, Norja ja Hollanti.

3. Puolet aborteista turvattomia

Epävirallisten, turvattomien aborttien tutkiminen on vaikeaa, mutta sitä yritetään uudessa aborttitutkimuksessa, joka kohdistuu vuosiin 1995-2008. Tutkimuksen aikavälillä kaikkien aborttien määrä laski, ja kaikista maailman raskaudenkeskeytyksistä 49 prosenttia oli turvattomia vuonna 2008. Samana vuonna noin viidesosa raskauksista päättyi keskeytykseen.

4. Vihreän kasvun ongelmat

Helsingissä majaansa pitävän Wider-instituutin julkaisussa tutkijat pöyhivät vihreän kasvun -käsitettä ja toteavat eteläisen Afrikan esimerkkien kautta, että kehitystavoitteita, kuten työpaikkojen lisäämistä, taloudellista hyvinvointia ja köyhyyden vähentämistä ei ole aina mahdollista toteuttaa ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Esimerkiksi ruokaturvan takaaminen sekä polttoaineiden ja sähkön tuotanto vihreän kasvun menetelmillä saattavat maksaa liikaa ja siten aiheuttaa vastustusta etenkin köyhien kansanosien piirissä.

5. Aliravittujen lasten määrä laskenut

Kansainvälisen Pelastakaa lapset -järjestön eilen ilmestyneen raportin mukaan aliravitsemus on yhä suuri ongelma maailmassa ja uhkaa noin 450 miljoonan lapsen kehitystä seuraavan 15 vuoden aikana. Nälkiintyneiden määrä on laskenut kahden viimeisen vuosikymmenen aikana - etenkin siellä, missä nälkää vastaan on tietoisesti kehitetty ravinto- ja ruokaohjelmia. On kuitenkin olemassa mahdollisuus, että kehityskulku muuttaa suuntaansa.