Blogi

Viestintä- ja kehityskasvatustukea 73 kansalaisjärjestölle

Kaikkiaan 73 kansalaisjärjestöä saa vuonna 2012 ulkoasiainministeriön myöntämää valtionavustusta 78 viestintä- ja kehityskasvatushankkeeseen. Tuen yhteismäärä on reilu kaksi miljoonaa euroa.
Sanna Rekola
27.2.2012

Tukea haki yhteensä 94 järjestöä 103 hankkeeseen. Hakemusten yhteissumma oli noin 3,2 miljoonaa euroa.

Myöntöperusteina olivat muun muassa:

  • Hankkeen viesti ja konkreettinen sisältö ovat hyvin määriteltyjä.
  • Hankkeella on riittävän suuri vaikuttavuus ja siinä on riittävä kehitysnäkökulma.
  • Kohderyhmä on selkeä ja kooltaan suhteutettu kustannuksiin ja toteutustapaan.
  • Hankkeen tavoitteet, toteuttamiskeinot ja toivotut tulokset ovat selkeästi määriteltyjä.
  • Tavoitteiden saavuttamiseksi käytettävä tiedottaminen on kustannustehokasta.
  • Järjestö on sitoutunut hankkeeseen ja sillä on edellytykset hankkeen toteuttamiseen.
  • Järjestön edellisten vuosien raportointi on kunnossa.

Hankkeista 30 oli selkeästi kasvatuksellisia, mutta myös moniin ensisijaisesti viestinnällisiin hankkeisiin liittyi kasvatuksellista tavoitteenasettelua. Kaksivuotista tukea myönnettiin seitsemälle järjestölle yhteensä 609 000 euroa.

Lisätietoa