Blogi

Hallitusohjelmasta löytyy järjestöille positiivisia asioita

Suomeen on saatu monivaiheisten neuvottelujen jälkeen hallitus ja hallitusohjelma. Kehitysministeriksi on valittu Vihreiden Heidi Hautala, joka on muun muassa toiminut Kepan puheenjohtajana vuosina 2002-2007.
Auli Starck
22.6.2011

Vaikka hallitusohjelma ei lupaakaan pääsyä 0,7 prosentin kehitysmäärärahatavoitteeseen, ohjelmasta löytyy monia Kepan jäsenjärjestöjen kannalta hyviä ja kiinnostavia asioita.

 • Hallitus kasvattaa kansalaisjärjestöjen osuutta kaikesta kehitysyhteistyöstä.
 • Kansalaisjärjestöjen osallistumismahdollisuuksia ja kuulemista eri prosesseissa vahvistetaan.
 • Hallitusohjelman useassa osiossa korostetaan Suomen tulevaisuuden kannalta merkittävien kysymysten kansainvälistä ulottuvuutta.
 • Hallitus korostaa kehityspolitiikassa johdonmukaisuutta, avun laatua ja tuloksellisuutta.
 • Suomi korostaa omassa kehitysyhteistyössään oikeusvaltiokehitystä, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä. Erityisiä painopistealueita ovat koulutus, ihmisarvoinen työ, nuorisotyöttömyyden vähentäminen sekä naisten ja lasten aseman parantaminen.
 • Suomen antaman avun pirstaleisuutta vähennetään ja koordinaatiota muiden avunantajamaiden ja järjestöjen kanssa lisätään.
 • Hallitus laatii kehityspoliittisen toimenpideohjelman ja antaa selonteon kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta.
 • Hallitus lupaa päivittää YK-strategian ja laatia ihmisoikeuspoliittisen toimintaohjelman. Tavoitteena on myös ratifioida ILO:n alkuperäiskansoja koskeva yleissopimus sekä YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus.
 • Vahva painotus yritysvastuun vahvistamiseen.
 • Suomi kiirehtii kansainvälisen rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa. Vaikka tavoitteena on globaali vero, kelpaa
 • hallitukselle aluksi myös EU-tason toimeenpano. Suomi myös tukee automaattista kansainvälisten verotietojen vaihtoa.
 • Ilmastolaki mainitaan ensimmäistä kertaa hallitusohjelmassa, vaikka lain sisältö ja aikataulu jätetäänkin vielä auki.

Hallitusohjelma löytyy Valtioneuvoston verkkosivuilta.

Kepan hallitusohjelmatiedote Hallitus luopuu kehitysaputavoitteesta löytyy Kepan verkkosivuilta.